Thông tin đón trả

Thông tin đón trả

Lịch trình lớp học

Đối với các cấp độ Casa, giờ hoạt động bắt đầu từ 8:30
Đối với cấp độ Toddler, giờ hoạt động bắt đầu từ 9:00

Trong trường hợp trẻ đến trường trễ, Phụ huynh vui lòng báo với Giáo viên lớp hoặc Bộ phận văn phòng. Tuy nhiên, Nhà trường khuyến khích trẻ đến trường đúng thời gian quy định trên để tránh ảnh hưởng thói quen sinh hoạt của trẻ và các trẻ khác cùng lớp.

Đón trẻ

IMA mở cửa lúc 7:30 sáng (thứ Hai đến thứ Sáu).

Thời gian ăn sáng bắt đầu từ 7:50 sáng đến 8:30 sáng (Thứ Hai đến Thứ Sáu).

Đối với trẻ đến muộn hơn 8:15 sáng, Phụ Huynh nên cho trẻ ăn sáng ở nhà.

Trả trẻ

Trẻ cần được đón về vào 4:20 chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu). Nếu Phụ huynh đến muộn (từ 10 – 15 phút), vui lòng gọi cho Nhà trường để chúng tôi thông báo cho trẻ biết và sắp xếp nhân viên giữ trẻ trong lúc chờ bố mẹ.

*Lưu ý: Nhà trường có áp dụng Phí đón trẻ muộn nếu Phụ huynh đến đón muộn hơn thời gian quy định.

Nếu có bất kì thay đổi nào trong việc đón trẻ (người khác đón hoặc thời gian đón sớm hơn), Phụ huynh vui lòng thông báo với Nhà trường thời gian cụ thể và hình ảnh của người sẽ thay ba mẹ đón trẻ. Thông tin này phải được gửi cho Bộ phận văn phòng ít nhất 02 ngày trước ngày dự kiến ​​thay đổi.

*Lưu ý: Cổng trường sẽ đóng lúc 4:30 chiều vì lý do an ninh.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial