Đội ngũ của chúng tôi

Head of school
Nguyen Thi Thu
Các phòng học được thiết kế trang nhã với màu sắc tự nhiên được sử dụng để tạo ra một phong cách tối giản, lấy trẻ làm trung tâm, không kích thích quá mức các giác quan và cho phép trẻ làm việc với sự tập trung và chú ý. Nó cũng cung cấp nhiều không gian sáng tạo và giàu trí tưởng tượng để nuôi dưỡng ý thức thẩm mỹ, sức khỏe thể chất và tinh thần, năng lượng tích cực và trí tuệ cảm xúc phong phú của trẻ em.
Head of school
Nguyen Thi Thu
Các phòng học được thiết kế trang nhã với màu sắc tự nhiên được sử dụng để tạo ra một phong cách tối giản, lấy trẻ làm trung tâm, không kích thích quá mức các giác quan và cho phép trẻ làm việc với sự tập trung và chú ý. Nó cũng cung cấp nhiều không gian sáng tạo và giàu trí tưởng tượng để nuôi dưỡng ý thức thẩm mỹ, sức khỏe thể chất và tinh thần, năng lượng tích cực và trí tuệ cảm xúc phong phú của trẻ em.
Head of school
Nguyen Thi Thu
Các phòng học được thiết kế trang nhã với màu sắc tự nhiên được sử dụng để tạo ra một phong cách tối giản, lấy trẻ làm trung tâm, không kích thích quá mức các giác quan và cho phép trẻ làm việc với sự tập trung và chú ý. Nó cũng cung cấp nhiều không gian sáng tạo và giàu trí tưởng tượng để nuôi dưỡng ý thức thẩm mỹ, sức khỏe thể chất và tinh thần, năng lượng tích cực và trí tuệ cảm xúc phong phú của trẻ em.
Head of school
Nguyen Thi Thu
Các phòng học được thiết kế trang nhã với màu sắc tự nhiên được sử dụng để tạo ra một phong cách tối giản, lấy trẻ làm trung tâm, không kích thích quá mức các giác quan và cho phép trẻ làm việc với sự tập trung và chú ý. Nó cũng cung cấp nhiều không gian sáng tạo và giàu trí tưởng tượng để nuôi dưỡng ý thức thẩm mỹ, sức khỏe thể chất và tinh thần, năng lượng tích cực và trí tuệ cảm xúc phong phú của trẻ em.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial